ပန္းတစ္ခင္း...ခ်စ္ျခင္းေတြရွိမွ...လွႏုိင္မွာပါ။

ပန္းတစ္ခင္း...ေဒါသမီးေတြၿငိမ္းမွ လွႏုိင္မွာပါ။

ပန္းတစ္ခင္း...အတၱေတြရွင္းမွ လွႏုိင္မွာပါ။

Sunday, September 14, 2014


အျပည့္အစံုသုိ႔>>>

Saturday, March 6, 2010

ဗမာ့ေစာင္း

သြားရင္းလာရင္း အပန္းေျဖၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ဖုိ႔
(တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမင္ကြင္းေတြပါတဲ့ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းႀကီး)

အျပည့္အစံုသုိ႔>>>